Máte otázky? Ozvěte se nám:

Jak se METTINUM® liší od jiných archivačních metod?

Parametry ostatních metod v %

Zamrazení vzorků

 • Nezávislost na mrazícím zařízení 0%
 • Nezávislost na zdroji energie 10%
 • Finanční dostupnost 30%

METTINUM®

 • Nezávislost na mrazícím zařízení 100%
 • Nezávislost na zdroji energie 90%
 • Finanční dostupnost 70%
V

Plastové mikrozkumavky

 • Dlouhodobá stabilita 20%
 • Snadná identifikace a archivace 25%
 • Ochrana před vnějšími vlivy 10%

METTINUM®

 • Dlouhodobá stabilita 80%
 • Snadná identifikace a archivace 75%
 • Ochrana před vnějšími vlivy 90%
b

FTA karty

 • Ochrana před kontaminací 10%
 • Ochrana před vlivy prostředí 5%
 • Jednoduchost přípravy 30%

METTINUM®

 • Ochrana před kontaminací 90%
 • Ochrana před vlivy prostředí 95%
 • Jednoduchost přípravy 70%
Zamrazení vzorků je metoda založená na zamrazení pomocí mrazicích boxů (-70 °C) nebo kapalného dusíku (-196 °C).
Jde o metodu finančně náročnou a zcela závislou na spolehlivosti technického vybavení, neboť dojde-li k výpadku elektrické energie či poruše chladícího zařízení, dochází k nevratnému zničení vzorků.

METTINUM® archivuje vzorky při běžných teplotách bez závislosti na přívodu energie a technickém vybavení. Náklady na skladování vzorků jsou zanedbatelné. Nehrozí zničení vzorků selháním techniky.

FTA© karty je metoda používající k archivaci tzv. nosiče. Před biologickou analýzou vzorku je nutno DNA nejdříve uvolnit z matrice FTA papíru a purifikovat. Metoda ne vždy garantuje dostatečné množství dlouhodobě použitelné DNA. Vzorky jsou náchylné ke kontaminaci případně destrukci vlivem vnějšího prostředí.

METTINUM® uchová vzorek tak, že k jeho následným analýzám není třeba dalších biochemických příprav. Před archivací je kontrolováno množství purifikované DNA. Způsob uložení vzorku DNA zamezuje vlivu okolního prostředí a kontaminaci vzorku.

Plastové mikrozkumavky umožňují uchovat vzorek DNA při teplotách od -20°C. Mikrozkumavky svojí konstrukcí a použitým materiálem dostatečně nezajišťují dlouhodobou stabilitu uloženého vzorku, a to zejména s ohledem na afinitu DNA k povrchu zkumavek či hydrolýze. Tyto zkumavky lze poměrně těžko vizuálně identifikovat a systematicky archivovat. Obsah zkumavek není dostatečně chráněn před vlivem vnějšího prostředí.

METTINUM® ukloží vzorek DNA na inertní materiál, který dlouhodobě neovlivňuje její stabilitu.

Rezervujte si osobní konzultaci

Osobní konzultace je zdarma

Proč si zarezervovat osobní konzultaci?Informace z první rukyArchivace DNA na míruSoukromí a ochrana datKompletní cenová kalkulace

×