Máte otázky? Ozvěte se nám:

Pro odborníky

Technologie METTINUM®

Jak se METTINUM® liší od jiných archivačních metod?

Parametry ostatních metod v %

Zamrazení vzorků

 • Nezávislost na mrazícím zařízení 0%
 • Nezávislost na zdroji energie 10%
 • Finanční dostupnost 30%

METTINUM®

 • Nezávislost na mrazícím zařízení 100%
 • Nezávislost na zdroji energie 90%
 • Finanční dostupnost 70%
V

Plastové mikrozkumavky

 • Dlouhodobá stabilita 20%
 • Snadná identifikace a archivace 25%
 • Ochrana před vnějšími vlivy 10%

METTINUM®

 • Dlouhodobá stabilita 80%
 • Snadná identifikace a archivace 75%
 • Ochrana před vnějšími vlivy 90%
b

FTA karty

 • Ochrana před kontaminací 10%
 • Ochrana před vlivy prostředí 5%
 • Jednoduchost přípravy 30%

METTINUM®

 • Ochrana před kontaminací 90%
 • Ochrana před vlivy prostředí 95%
 • Jednoduchost přípravy 70%

Zamrazení vzorků je metoda založená na zamrazení pomocí mrazicích boxů (-70 °C) nebo kapalného dusíku (-196 °C).
Jde o metodu finančně náročnou a zcela závislou na spolehlivosti technického vybavení, neboť dojde-li k výpadku elektrické energie či poruše chladícího zařízení, dochází k nevratnému zničení vzorků.

METTINUM® archivuje vzorky při běžných teplotách bez závislosti na přívodu energie a technickém vybavení. Náklady na skladování vzorků jsou zanedbatelné. Nehrozí zničení vzorků selháním techniky.

FTA© karty je metoda používající k archivaci tzv. nosiče. Před biologickou analýzou vzorku je nutno DNA nejdříve uvolnit z matrice FTA papíru a purifikovat. Metoda ne vždy garantuje dostatečné množství dlouhodobě použitelné DNA. Vzorky jsou náchylné ke kontaminaci případně destrukci vlivem vnějšího prostředí.

METTINUM® uchová vzorek tak, že k jeho následným analýzám není třeba dalších biochemických příprav. Před archivací je kontrolováno množství purifikované DNA. Způsob uložení vzorku DNA zamezuje vlivu okolního prostředí a kontaminaci vzorku.

Plastové mikrozkumavky umožňují uchovat vzorek DNA při teplotách od -20°C. Mikrozkumavky svojí konstrukcí a použitým materiálem dostatečně nezajišťují dlouhodobou stabilitu uloženého vzorku, a to zejména s ohledem na afinitu DNA k povrchu zkumavek či hydrolýze. Tyto zkumavky lze poměrně těžko vizuálně identifikovat a systematicky archivovat. Obsah zkumavek není dostatečně chráněn před vlivem vnějšího prostředí.

METTINUM® ukloží vzorek DNA na inertní materiál, který dlouhodobě neovlivňuje její stabilitu.

Kvalita a množství DNA

Vzorek je testován na množství a kvalitu purifikované DNA. Pomocí ověřeného biochemického postupu a materiálů získáme a zpracujeme vzorek DNA pro archivaci. Vzorek DNA archivujeme při pokojových teplotách bez nutnosti použití chladících zařízení.

Elektronické sdílení

Datový modul lze osadit čipem pro bezdotykovou identifikaci vzorku a propojení s elektronickými systémy včetně Internetu. Systém používá jednoduché kódové značení i propojení s biometrickými znaky.

READY-2B-TESTED

Vzorek je archivována ve formě umožňující jednoduché a rychlé následné zpracování bez potřeby zvláštního vybavení laboratoře. Informace jsou uloženy na optickém nosiči, který je čitelný bez použití složitých elektronických zařízení.

Identifikace vzorku

K identifikaci vzorku lze použít řadu metod: od jednoduchého kódového značení, až po použití kompletní sestavy biometrických znaků člověka (iniciály jedince, fotografie, otisky prstů, zubní rtg., foto oční duhovky, číselný kód DNA profilu).

Biometrické znaky

K identifikaci vzorku lze použít řadu metod, počínaje jednoduchým kódovým značením, až po propojení s kompletní sestavou biometrických znaků. Co to znamená?

Biometrické znaky člověka používáme pro nejvyšší stupeň ochrany. Lidé si je navzájem nemohou předávat ani je ztratit. Patří k nim otisky prstů, geometrie tváře, geometrie ruky, vzorek duhovky, sítnice oka, tvar ucha, hlas, vzorky tkání, ale i způsob chůze, pach či dynamický podpis a samozřejmě vzorek DNA. Informace jsou uloženy na optickém nosiči, který je čitelný i bez použití složitých elektronických zařízení.

METTINUM® nabízí možnost přidat do modulu se vzorkem DNA další biometrické znaky ze 2 důvodů:

1. Zajištění 100% shody při identifikaci uloženého vzorku DNA a jejího majitele pomocí elektronického RFID čipu.

2. Rychlý přístup k důležitým informacím o zdraví člověka, jehož DNA vzorek je uložený v modulu. Archivovanou DNA tak lze identifikovat bezdotykovou technologií a sdílet informace v rámci datových sítí včetně Internetu.

Kompletní archivační jednotka nepřesahuje rozměry 30x20 mm a je tak vhodná k tvorbě rozsáhlých archivů DNA vzorků.
Modulární koncepce umožňuje archivaci DNA vzorků nejrůznějšího původu a díky své variabilitě také použití v mnoha medicínských a vědních oborech.

Archivace vzorků DNA různých organismů - od lidské, přes veterinární, až po bakteriální

Bezdotyková identifikace uloženého vzorku DNA pomocí čipu a přenos dat na Internet

Zaujal vás produkt METTINUM®?

Rezervujte si osobní konzultaci

Osobní konzultace je zdarma

Proč si zarezervovat osobní konzultaci?Informace z první rukyArchivace DNA na míruSoukromí a ochrana datKompletní cenová kalkulace

×