Máte otázky? Ozvěte se nám:

V dějinách lidstva mělo vždy významné postavení uchování ostatků významných osobností jako odkaz pro příští generace. Způsob uložení ostatků odpovídal stupni poznání v dané historické době a kulturní úrovni národa. Prakticky vždy se však jednalo o uložení kosterních pozůstatků, případně o jakýsi pokus balzamifikace.

V historii výzkumu a uchování pozůstatků českých panovníků lze zaznamenat několik mezníků:

  1. Tím prvním, velmi důležitým mezníkem bylo období vlády Karla IV., který nechal přemístit ostatky svých předchůdců, významných českých panovníků, do chrámu sv. Víta.
  2. V novodobé historii byly podrobeny pozůstatky členů panovnických rodin mnohým průzkumům, při kterých bylo provedeno rozsáhlé antropologické studium.
  3. S vývojem vědního poznání byly objeveny struktury, které jsou nosiči veškeré informace o člověku. Je to dnes již obecně známá dědičná informace obsažená ve struktuře DNA.

Nastala nová doba, kdy lze zpětně z kosterních ostatků získat kvalitativně nesrovnatelnou informaci, která je teprve tím pravým a komplexním otiskem existence jedince na tomto světě. Jsme 1. generace, která má příležitost tuto informaci nejen získat, ale především ji bezpečně uložit do budoucnosti.

Nově vyvinutá a následně pečlivě prověřená metoda archivace DNA vzorků umožňuje archivaci DNA vzorků i za běžné pokojové teploty při garantování časově a kvalitativně neomezené stability. To vše při výši nákladů, která je pouhým zlomkem dříve vynakládaných nákladů. Uvedená metoda se jeví jako metoda ideálně vhodná k provedení archivace DNA vzorků a vytvoření „DNA relikviáře.“

Archivované vzorky „DNA relikviáře“ jsou uloženy paralelně na 2 místech:

  1. První originální “pietní„ sada vzorků DNA relikviáře je uložena v místě, které má reprezentativní formu v podobě Národního archivu DNA a slouží k prezentaci pro širokou veřejnost.
  2. Druhá originální “archivní„ sada vzorků DNA relikviáře je v místech, které garantují ochranu vzorků před vlivy vnějšího prostředí. Vzorky v této sadě jsou identické se vzorky „pietní“ sady a jsou označeny podrobným popisem vzorku, exaktně identifikujícím místo, čas, kvalitu odběru, a je k nim také připojena příslušná fotodokumentace.

Unikátnímu a neopakovatelný charakter projektu Národního archivu DNA tak navazuje na konání Karla IV, který nechal shromáždit ostatky nejvýznačnějších osobností českých dějin, resp. české státnosti v areálu Pražského hradu.

Rezervujte si osobní konzultaci

Osobní konzultace je zdarma

Proč si zarezervovat osobní konzultaci?Informace z první rukyArchivace DNA na míruSoukromí a ochrana datKompletní cenová kalkulace

×