Máte otázky? Ozvěte se nám:

Český král, římský císař, milovník vína a průkopník v archivaci vzácných originálů. Blíží se oslavy Karla IV. a jeho narození před 700 lety. Každý Čech alespoň tuší, kdo byl Karel IV. Nejvýznamnější český panovník. Římský císař. Burgundský král. Lucemburský hrabě. Otec vlasti. Ne nadarmo se mu tak říká dodnes. Karel IV. proslul svou inteligencí, smyslem pro řízení státu a láskou k vlasti. Sahá jeho rodokmen až k dnešním generacím?

Karel IV. panovník

Svým vzděláním (hovořil 5 jazyky), slušným jednáním a nesobeckými činy naprosto vynikal nad středověkými standardy. Vlastně by výrazně vyčníval i dnes. Prahu pozvedl na hlavní město Evropy, Česká země za jeho vlády zažívala vrchol a rozkvět. Založil univerzitu, podporoval kulturu, nechal postavit významné památky. Jen v naší zemi najdete 252 míst spojených s Karlem IV. – města, obce, hrady, tvrze, vinice, památky, lázně.

Kde všude zanechal tento geniální panovník svoji genetickou stopu?

“Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je mnoho panování. Lakomec však nepanuje, nýbrž je poddán vládě peněz.„

Karel IV. intelektuál

Z historických údajů víme, že Karel pocházel z neobyčejně dobrého zázemí pro studium a rozvoj intelektuálních schopností. Součástí průpravy budoucího panovníka byly i lekce dvorní etikety a rytířských ctností. Karel IV. věděl, jak použít meč a další zbraně, což nejednou potřeboval při řešení intrik na italském dvoře.

Do jaké míry ale hrály v jeho kvalitách roli genetické dispozice?

“Kdožpak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů.„

Karel IV. vizionář

14. 5. 2016 tomu bude 700 let od jeho narození. Dlouhá doba? Relativně ano, ale již tenkrát si byl český král vědom důležitosti zachování nejvzácnějších relikvií. Nechal za doby své vlády přemístit ostatky svých předchůdců, významných českých panovníků, do chrámu sv. Víta. Díky němu se zachovaly kosterní pozůstatky slavných osobností, světců i jeho samého v tak dobrém stavu, že i po to tolika letech můžeme pomocí nejmodernějších technologií pokračovat v jeho nadčasovém odkazu.

“Nástupcům svým, kteří seděti budou po mně na mém trůně, kladu na srdce, aby poznali dvojí život tohoto světa a zvolili si lepší.„

Karel IV. Otec vlasti

Karel 4. je znám jako Otec vlasti, již méně jako archivátor pozůstatků. Naštěstí se v Národním archivu dochovaly i jeho ostatky. Rodokmeny slavných rodů jsou dnes velmi populární. Analýzou DNA jsme schopni sestavit rodokmen Karla IV. a jeho potomků. Žijí mezi námi? Zdědili vlastnosti svého praotce? Karel IV. a jeho ženy měli dohromady 12 legitimních dětí, je tedy více než pravděpodobné, že jeho krev (DNA) se přenesla do dalších generací. Kdo by nechtěl být potomkem krále?

Karel IV. Odkaz, který žije dál

Slavnosti Karla IV. nám připomínají hodnoty, na kterých vyrostla Evropa – podpora vzdělanosti, silná diplomacie a rozumná správa země. Projekt Národní archiv DNA významných českých osobností je jednou z příležitostí, jak zachovat odkaz těch, kteří se podíleli na utváření podoby naší země. Evropská kultura byla, je a bude naším dědictvím, pokud si ho budeme vážit a zachováme ho.

“I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný.„

Zajímá vás projekt Národní archiv DNA?

Rádi byste zachovali vlastní DNA a vaše originální vlastnosti? Přejete si z

DNA vytvořit luxusní dárek?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní konzultaci!

Rezervujte si osobní konzultaci

Osobní konzultace je zdarma

Proč si zarezervovat osobní konzultaci?Informace z první rukyArchivace DNA na míruSoukromí a ochrana datKompletní cenová kalkulace

×