Máte otázky? Ozvěte se nám:

Kompletní DNA získáváme biochemickým zpracováním vzorku krve. DNA lze sice extrahovat také například ze sliny, kožních šupinek nebo vlasů s kořínkem, ovšem pro získání dostatečného množství kvalitní DNA je zcela ideální nepatrný krevní vzorek (mnohem menší než při odběru v rámci běžného vyšetření krve).

Odběr vzorku krve provádí vyškolený zdravotnický personál přímo na naší klinice. Krevní vzorek je uložen do sterilní zkumavky, uzavřen do speciálního obalu a transportován do DNA laboratoře.

1. Zpracování v laboratoři

Ve specializované DNA laboratoři je z krevního vzorku biochemickou cestou získána čistá DNA (izolace DNA). Část takto získané DNA je smíchána se speciální sloučeninou, která zajišťuje její dlouhodobou stabilitu (anhydrobiotická stabilizace).

2. Archivace do modulu

Vzorek vaší DNA získaný z krve je nutno uložit v takové podobě, aby po neomezeně dlouhou dobu nepodlehl žádným vnitřním strukturálním změnám a zároveň byl bezpečně chráněn proti vlivů vnějšího prostředí.

Za účelem uložení vzorku DNA byl vyvinut a patentován archivační DNA modul METTINUM®, v kterém je čistá a kompletní DNA hermeticky uzavřena a chráněna. Tím je zajištěna časově neomezená stabilita DNA i při běžných pokojových teplotách. Nová technologie METTINUM® tak umožňuje mít svůj DNA vzorek přímo u sebe, bez nutnosti skladování ve speciálních chladících aparaturách.

3. Přidání biometrických znaků

Vzorek DNA uložený v archivačním DNA modulu je vaším kompletním biologickým otiskem připraveným pro budoucnost. Aby bylo možno s tímto otiskem uchovat také informace o jeho majiteli, vyvinula firma METTINUM® 2 moduly, které vnáší do systému archivace DNA další zajímavé možnosti.

DATA modul

Archivační modul obsahuje optický datový nosič a identifikační čip RFID. V dnešní době všeobecné digitalizace a přenosu informací na různá záznamová média má optický nosič (mikrofotografie) nespornou výhodu ve své prakticky neomezené životnosti. Na optický nosič lze uložiti různé informace v textové či obrazové podobě, které budou čitelné bez potřeby zvláštních zařízení i a za dlouhá desetiletí. Elektronický RFID čip pak slouží k rychlé bezdotykové identifikaci obsahu modulu. Datové nosiče lze doplňovat a obměňovat bez narušení základního archivačního DNA modulu.

NATIV modul

Archivační modul, v němž mohou být za sterilních podmínek hermeticky uzavřeny části vybraných tkání (vzorky vlasů apod.)

Rezervujte si osobní konzultaci

Osobní konzultace je zdarma

Proč si zarezervovat osobní konzultaci?Informace z první rukyArchivace DNA na míruSoukromí a ochrana datKompletní cenová kalkulace

×